Padėka

Lietuvos mokslo tarybai

2008 m. liepos - rugpjūčio mėn. Anglų filologijos katedros studenčių Justinos Valotkaitės ir Viktorijos Mazalevskytės darbas buvo remiamas Lietuvos mokslo tarybos „Studentų mokslinės praktikos“ stipendija (http://www.smpraktika.lt/). Studentų mokslinės praktikos vadovė Prof. Aurelija Usonienė.

2009 m. liepos-rugpjūčio mėn. Anglų filologijos katedros studentės Julijos Budnik darbas šiame projekte buvo remiamas Lietuvos mokslo tarybos „Studentų mokslinės praktikos“ stipendija. Studentų mokslinės praktikos vadovė Prof. Aurelija Usonienė.

Leidykloms, žurnalų redkolegijoms, kolegoms

Tekstyno kūrimo darbo grupė nuoširdžiai dėkoja kolegoms ir leidyklų savininkams, vadovams, darbuotojams už supratimą, geranoriškumą, patarimus ir pagalbą.

Juozui Atkočiūnui (VGTU);
Eleonorai Dagienei (VGTU);
Teresei ir Viliui Gužauskiams (Homo liber);
Rimantui Jankauskui (Medicinos teorija ir praktika);
Giedrei Kadžiulytei (LMA leidykla);
Rimantui Kareckui (MELI);
Rūtai Marcinkevičienei (VDU);
Hilary Nesi, Tim Kelly, Jasper Holmes (Warwick universitetas);
Algiui Paulauskui ir Daivai Mickevičienei (Gimtasis žodis);
Meilutei Ramonienei, Reginai Rudaitytei, Antanui Smetonai, Marijai Sniečkutei (VU);
Ritai Urnėžiūtei (Gimtoji kalba);
Lolitai Zemlienei (KU);
Leonidui Zabulioniui ir Vidai Vaidakavičienei (VU leidykla);
Sauliui Žukui ir Agnei Jurčiukonytei (baltos lankos);
Lietuvos veterinarijos akademijai;
LVA Gyvulininkystės institutui;
Teorinės fizikos ir astronomijos institutui (Gražinai Tautvaišienei).

VU Filologijos fakulteto bakalauro programos studentams, atlikusiems profesinę praktiką

2008 m. rudens semestre: Andrijauskienei Linai, Avedenij Jevgenijai, Baranovai Anai, Jaruševičiūtei Indrei, Kazak Liudmilai, Kinderevičiūtei Loretai, Mazalevskytei Viktorijai, Michno Justynai, Presnov Dmitrij, Valotkaitei Justinai.

2008 m. rudens dalyviai

2009 m. rudens semestre: Balčiūnaitei Justinai, Blaževič Violetai, Damauskaitei Agnei, Ivanovai Viktorijai, Khiterer Elizabetai, Miloš Jovitai, Muchai Larisai, Novik Anai, Stupuraitei Justei, Šepetytei Eglei.