Nuorodos

Šiuolaikinės lietuvių kalbos tekstynas (Corpus of the Contemporary Lithuanian Language) ir paraleliniai (Parallel corpus) (čekų-lietuvių, lietuvių-čekų, anglų-lietuvių, lietuvių anglų kalbų) (Czech-Lithuanian, Lithuanian-Czech, English-Lithuanian, Lithuanian-English), sukaupti Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centre (compiled at the Centre of Computational Linguistics at Vytautas Magnus University (Kaunas) http://donelaitis.vdu.lt/

Šnekamosios lietuvių kalbos (Corpus of Spoken Lithuanian) tekstynas, sukauptas Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Regioninių studijų centre (compiled at the Regional Studies Department, Vytautas Magnus University, Kaunas http://www.vdu.lt/LTcourses/?pg=41&menu_id=112

Estų literatūrinės kalbos (Corpus of Estonian Literary Language:CELL) http://www.cl.ut.ee/korpused/baaskorpus/

Šnekamosios estų kalbos tekstynas (Corpus of spoken Estonian) http://www.cl.ut.ee/suuline/Korpus.php

Britų akademinės sakytinės anglų kalbos tekstynas (British Academic Spoken English (BASE) corpus - http://www.rdg.ac.uk/AcaDepts/II/base_corpus/)

Britų akademinės rašytinės anglų kalbos tekstynas (British Academic Written English (BAWE) corpus - http://www.coventry.ac.uk/bawe)

Limeriko-Belfasto sakytinės akademinės anglų kalbos (Limerick-Belfast (LIBEL) Corpus of Academic Spoken English - www.mic.ul.ie/ivacs)

Mičigano universiteto sakytinės akademinės anglų kalbos tekstynas (Michigan Corpus of Academic Spoken English (MICASE) - http://www.lsa.umich.edu/eli/micase/index.htm)

Anglų kalbos kaip lingua franca akademinis tekstynas (Corpus of English as a Lingua Franca in Academic Settings) http://www.uta.fi/laitokset/kielet/engf/research/elfa/project.htm

Anglų akademinis tekstynas (Corpus of Academic English (CADIS) - http://dinamico.unibg.it/cerlis/page.aspx?p=196

Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centro tekstynas http://donelaitis.vdu.lt/

Makmilano globalios anglų kalbos tekstynas (The Macmillan World English corpus) http://www.macmillandictionary.com/essential/about/corpus.htm

Longmano mokinio tekstynas ( The Longman Learners‘ Corpus) 10 milijonų kompiuterizuota duomenų bazė, kurią sudaro vien tik mokinių anglų kalba. http://www.longman.com/doctionaries/corpus/lclearn.html

Tarptautinis mokinio tekstynas (International Corpus of Learner English – ICLE ) Daugiau negu 2 milijonų žodžių tekstynas, sukauptas iš studentų, studijuojančių anglų kalbą įvairiose šalyse (Čekijoje, Olandijoje, Švedijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Japonijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Švedijoje) argumentacinių esė. http://www.fltr.ucl.ac.be/fltr/germ/etan/cecl/Cecl-Projects/Icle/icle.htm

Hong Kongo sakytinės anglų kalbos tekstynas (Hong Kong Corpus of Spoken English - HKCSE) http://www.engl.polyu.edu.hk/department/academicstaff/chengwinnie.html

Profesionalios sakytinės amerikiečių anglų kalbos tekstynas (Corpus of Spoken Professional American English - CSPAE) 2 milijonų žodžių sakytinės amerikietiškos anglų kalbos tekstynas. 1 milijonas žodžių iš Baltųjų rūmų klausimų ir atsakymų sesijų. 1 milijonas žodžių daugiausia iš universitetų tarybų posėdžių ir komitetų susirinkimų, nagrinėjančių testavimo klausimus. http://www.athel.com/cspa.html

Šiuolaikinės latvių kalbos tekstynas (Mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss) – daugiau kaip 1 mln. žodžių http://www.korpuss.lv

Senosios latvių kalbos tekstynas (Latviešu valodas seno tekstu korpuss) – sudarytas bendradarbiaujant Latvijos universiteto Filologijos fakulteto Baltų kalbų katedrai ir Latvijos universiteto Matematikos ir informatikos instituto Dirbtinio intelekto laboratorijai http://www.korpuss.lv/senie

Latvių kalbos (XVI-XVIII a.) žodynas (Latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca (16.-18.gs.) – http://www.tezaurs.lv