Publikacijos

Numatoma išleisti

 • Usonienė, Aurelija. [numatoma išleisti]. Non-morphological realizations of evidentiality: the case of parenthetical elements in Lithuanian. In Arkadiev, P., A. Holvoet & B. Wiemer (eds). Contemporary Approaches to Baltic Linguistics. Berlin: Mouton de Gruyter.

2012 m.

 • Linkevičienė, Nijolė & Jolanta Šinkūnienė. 2012. Asmeniniai įvardžiai mokslo kalboje. Kalbotyra, 64(3), 78-102.
 • Ruskan, Anna. 2012. Evidential Adjectives in Lithuanian Academic Discourse. Kalbotyra, 64(3), 103-123.
 • Ryvitytė, Birutė. 2012. On Evaluative Adjectives in the Corpus of Academic Lithuanian. Kalbų studijos/Studies about Languages, 20.
 • Šinkūnienė, Jolanta. 2012. Adverbials as Hedging Devices in Lithuanian Academic Discourse: a Cross-disciplinary Study. In Usonienė, Aurelija, Nicole Nau & Ineta Dabašinskienė, eds. Multiple perspectives in linguistic research on Baltic languages. Cambridge Scholars Publishing, 137-169.
 • Šinkūnienė, Jolanta & Daniël Van Olmen. 2012. Modal verbs of necessity in academic English, Dutch and Lithuanian: Epistemicity and/or evidentiality? Darbai ir Dienos 58, 153-181.
 • Usonienė, Aurelija. 2012. Komplementiniai predikatai ir jų multifunkcionalumas: lietuvių kalbos tekstynais paremtas tyrimas. Darbai ir Dienos 58, 223-233.
 • Usonienė, Aurelija & Antanas Smetona. 2012. Autoriaus pozicijos raiška: adverbialai lietuvių mokslo kalboje. Kalbotyra, 64(3), 124-139.

2009 m.

 • Linkevičienė, N. „Naujos mokslo kalbos tyrimo ir vartojimo galimybės“. Gimtoji kalba, 2009 (1), 3-10. (ISSN 0868-5134)
 • Usonienė, A. ir Linkevičienė, N. „Lietuvių mokslo kalbos tekstynas ir specialioji leksika“. Lituanistica, 2009, 3-4, 133-143 (http://www.maleidykla.katalogas.lt/groups.asp?by_group=1&group=005)
 • Usonienė, A., L. Būtėnas, B. Ryvitytė, J. Šinkūnienė, E. Jasionytė, A. Juozapavičius. Compilation of Corpus Academicum Lithuanicum (CorALit): process, results, perspectives. Proceedings of 4th International Language and Technology Conference (LTC), November 6-8, 2009, Poznan, Poland. 256-260

2008 m.