CorALit

Ieškomas žodis:

CorALit: Lietuvių mokslo kalbos tekstynas

Lietuvių mokslo kalbos tekstynas (Corpus Academicum Lithuanicum – CorALit: http://coralit.lt/) yra sukurtas Vilniaus universitete glaudžiai bendradarbiaujant Filologijos fakulteto ir Matematikos ir informatikos fakulteto mokslininkams. Šio tekstyno sukūrimas buvo vienas iš tarpdisciplininio projekto „Taikomųjų uždavinių tyrimai ir realizavimas naudojant grid technologijas (GridTechno)” (vadovas Matematikos ir informatikos fakulteto prof. Algimantas Juozapavičius) uždavinių, kurį koordinavo Anglų filologijos katedros prof. Aurelija Usonienė. Visi darbai nuo 2007 m. iki 2010 m. buvo finansuojami Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo (http://www.vmsfondas.lt/) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 24 d. nutarimu Nr.1048 patvirtintą Aukštųjų technologijų plėtros 2007–2013 metų programą.

Šis specializuotas, sinchroninis, rašytinės lietuvių mokslo kalbos tekstynas sudarytas remiantis pasauline tekstynų kūrimo teorija ir praktika bei laikantis TEI P5 (Text Encoding Initiative) tekstų kodavimo rekomendacijų. Moksliniai tekstai suskirstyti į humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų kryptis pagal Mokslo sričių klasifikatorių, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2418. Sukaupti publikuoti leidiniai apima 1999-2009 m. Šiuo metu tekstyną sudaro apie 9 mln. žodžių.

CorALit ir jo viešai prieinamas internetinis variantas skirti kalbininkams, pedagogams, mokiniams, studentams, mokslininkams bei visiems gimtakalbiams ir negimtakalbiams vartotojams, kuriems reikia greitos ir efektyvios pagalbos, kai abejojama kokio nors termino reikšme, galimu vartosenos kontekstu, žodžio junglumo galimybėmis arba norima sužinoti žodžio ar termino vartosenos sritį. Tekstynas yra vienintelis įrankis kokybiškiems ir patikimiems šiuolaikiniams moksliniams tyrimams ir mokymo priemonių bei įvairių mokslo ir mokymo šaltinių rengimui, įvairių žodynų sudarymui.

 Padėka:


 Koordinatoriai:

Aurelija Usonienė
VU Filologijos fakultetas
Anglų filologijos katedra
Universiteto g.5, LT-01513, Vilnius
tel. (+ 370 5) 2687 228
el. paštas: aurelia (at) usonis.lt

Algimantas Juozapavičius
VU Matematikos ir informatikos fakultetas
Kompiuterijos katedra
Naugarduko g. 24, LT-03225 Vilnius
tel.: (+370 5) 2193 053