Veikla - 2007 m.

2007 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. – Aptarta ir parengta kokybinių ir kiekybinių tekstyno parametrų bei specialiųjų poreikių sistemos funkcionalumo koncepcija.

2007 m. rugsėjo mėn. — Darbo seminaras, kartu su užsienio specialistais, skirtas konsultacijoms su tekstynų lingvistikos ekspertais, tarptautinės patirties perėmimui, metodinėms konsultacijoms, kokybinių ir kiekybinių tekstyno parametrų sudarymui, specialiųjų poreikių sistemos funkcionalumo aptarimui ir konsultacijoms.

2007 m. rugsėjo – lapkričio mėn. — TEI P5 standartų analizė ir tekstų kodavimo būdo aptarimas ir pagrindinių informacinių elementų (kodavimo žymų) sistemos sudarymas.

2007 m. rugsėjo – gruodžio mėn. – Apibrėžta tekstyno sandara ir pagrindinės jo sudedamosios dalys, tekstų apimtis, tekstų tipai ir žanrai (Bhatia, 1993; Biber, Conrad & Reppen, 1998; Hyland, 2000; Flowerdew, 2002; Swales, 2004; Teubert & Čermakova, 2007).

2007 m. spalio – 2008 m. sausio mėn. – Atlikta duomenų šaltinių analizė, jų atranka ir klasifikavimas.

2007m. spalio – 2008 m. sausio mėn. — Atlikta detali darbo metodikos analizė ir parengtas standartizuotas aprašas bandomajam tekstynui sudaryti.

2007 m. spalio – gruodžio mėn. – Atliktas programinių priemonių testavimas ir adaptavimas. Sukurtas OpenOffice priedas, palengvinantis teksto dalių žymų įterpimą.

2007 m. spalio – gruodžio mėn. – Išspręstas autorinių teisių klausimas ir pradėtos sudaryti sutartys su didžiausiomis Lietuvos akademinės literatūros leidyklomis.

2007 m. lapkričio – gruodžio mėn. – Sukurtas bandomojo tekstyno duomenų surinkimo ir ieškos variklio modelis.

2007 m. lapkričio – 2008 sausio mėn. – Tekstų atgaminimas elektroninėje aplinkoje ir jų paruošimas.