Veikla - 2008 m.

2008 m. sausio mėn. – Sukurtas bandomasis CorALit tekstynas (500 000 žodžių) ir atliktas išsamus jo testavimas.

2008 m. vasario – birželio mėn. – Klaidų analizė ir standartizuotos darbo metodikos, tekstų kodavimo žymų tobulinimas.

2008 m. vasario – birželio mėn. – Algoritmų, skirtų tekstų automatiniam kodavimui kūrimas, panaudojant GRID technologijas.

2008 m. liepos – rugpjūčio mėn. – Surengta studentų mokslinė praktika tekstyno kūrimo laboratorijoje (http://www.smpraktika.lt/). Mokslinę praktiką atliko dvi VU Filologijos fakulteto studentės: Viktorija Mazalevskytė ir Justina Valotkaitė.

2008 m. liepos - gruodžio mėn. – Informacijos apie tekstyną skleidimas: informacinio lankstinuko parengimas ir išleidimas, dalyvavimas TV laidoje.

2008 m. rudens semestre ( 2008 m. lapkričio 24 d.- gruodžio 19 d.) – Tekstyno kūrimo laboratorijoje suorganizuota VU Filologijos fakulteto studentų profesinė praktika. Praktiką atliko: Andrijauskienė Lina, Avedenij Jevgenija, Baranova Ana, Jaruševičiūtė Indrė, Kazak Liudmila, Kinderevičiūtė Loreta, Mazalevskytė Viktorija, Michno Justyna, Presnov Dmitrij, Valotkaitė Justina.

2008 m. lapkričio - gruodžio mėn. – Specializuoto internetinio puslapio sukūrimas (www.coralit.lt).

2008 m. sausio – gruodžio mėn. – Tekstynas papildytas 3 mln. žodžių.