Įvykiai - 2007 m.

2007 m. rugsėjo mėn. 26 -28 d. surengtas darbo seminaras su Britų akademinio anglų rašytinės kalbos tekstyno (BAWE – Corpus of British Academic Written English) kūrėjais Voriko universitete (Warwick University). Buvo konsultuojamasi su tekstynų lingvistikos ekspertais (direktore Hilary Nesi, moksliniu bendradarbiu Jasper Holmes, EASE (Essential Academic Skills in English http://www.ease.ac.uk/index.aspx) projekto vadovu Tim Kelly) tekstyno sudarymo metodikos klausimais ir aptariami praktiniai klausimai, kad būtų išvengta kaip galima daugiau klaidų ir darbas būtų sklandesnis ir efektyvesnis. Detaliai aptarti kokybinių ir kiekybinių tekstyno parametrų kriterijai, specialiųjų poreikių sistemos funkcionalumo klausimai.

2007 m. spalio 29 d. specializuotas darbo seminaras VU skirtas GridTechno projekto užduočių pristatymui ir analizei. Perskaityti du pranešimai apie Lietuvių mokslo tekstyno sudarymo eigą ir problemas:

Tekstyno kūrimo procesas pagal GridTechno projekto užduotis (pranešėjai A. Usonienė, L. Būtėnas).