Įvykiai - 2009 m.

2009 m. balandžio 3 d. Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių kalbos katedros, Kompiuterinės lingvistikos centro, Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centro konferencija „Lietuvių kalba ir naujosios technologijos: galimybės ir problemos“, skirta Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo dvidešimtmečiui, VDU, Kaunas. Perskaitytas pranešimas:

  • Akademinės kalbos tekstynas (pranešėja A. Usonienė)

2009 m. birželio 11-14 d. Vytauto Didžiojo universiteto organizuota tarptautinė konferencija „The Baltics as an Intersection of Civilizational Identities”. http://www.vdu.lt/balticstudies2009 Perskaitytas pranešimas:

  • CorALit: a Tool for Discovering Lithuanian Academic Identity (CorALit: lietuvių akademinės tapatybės tyrinėjimo įrankis) (pranešėjos A. Usonienė, B. Ryvitytė, J. Šinkūnienė)

2009 m. liepos 3 d. Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacijos seminaras, VU, Vilnius. Perskaitytas pranešimas:

  • CorALit svarba tiriant lietuvių akademinį identitetą ( A. Usonienė, B. Ryvitytė, J. Šinkūnienė)

2009 m. rugsėjo 9-12 d. seminaras “Natural language processing (NLP) and grid technology in the Baltics”. (rengėjai: Aurelija Usonienė (Vilniaus Universitetas, Lietuva) ir Guntis Barzdins (Latvijos universitetas, Latvija)), suorganizuotas Societas Linguistica Europaea (SLE) 42-oje tarptautinėje konferencijoje Lisabonoje “Global Languages, Local Languages”. http://www.societaslinguistica.eu/meetings/conference%20lisboa/Lisboa%20... Perskaityti 4 pranešimai apie Lietuvių mokslo kalbos tekstyną (CorALit) ir jo panaudojimą:

  1. Virtual text repositories in the grid environment (Virtualios tekstų talpyklos gridinėje aplinkoje) (pranešėjas A. Juozapavičius, VU)
  2. Corpus of Academic Lithuanian (CorALit): design, encoding, representativeness, annotation ( Lietuvių mokslo kalbos tekstynas (CorALit): struktūra, kodavimas, reprezentatyvumas, anotavimas) (pranešėjos B. Ryvitytė, J. Šinkūnienė, VU)
  3. Automatic classification of structural parts in texts (Automatinis struktūrinių teksto dalių klasifikavimas) (pranešėjas L. Būtėnas, VU)
  4. Dynamics of existential assertion in academic Lithuanian: a corpus-based study (Egzistencinių teiginių dinamika lietuvių mokslo kalboje: tekstynu paremta studija ) (pranešėja V. Kalėdaitė, VDU)

2009 m. lapkričio 6-8 d. tarptautinė 4-oji Kalbų ir technologijų konferencija „Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics“, Poznanė, Lenkija. Perskaitytas pranešimas:

  • Compilation of Corpus Academicum Lithuanicum (CorALit): process, results, perspectives (Corpus Academicum Lithuanicum (CorALit) kūrimas: procesas, rezultatai, perspektyvos) (pranešėjai A. Usonienė, L. Būtėnas)

2009 m. spalio 23 d. kompiuterinės lingvistikos seminaras, skirtas aptarti VU ir VDU bendradarbiavimo galimybes Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centras, Kaunas.

2009 m lapkričio 12-13 d. Šiaulių universiteto tarptautinė mokslinė konferencija „Tekstas: lingvistika ir poetika 17“. Perskaitytas plenarinis pranešimas: